Current View
Citation link:
Title:
Фонони в оксиди със сложна кристална структура : Автореферат / Нено Димитров Тодоров ; Науч. ръководител Мирослав Вергилов Абрашев
 
Creator:
Тодоров, Нено Димитров; Абрашев, Мирослав Вергилов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.1 "Физически науки" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на кондензираната материя и физика на полупроводниците" 2013; Библиогр. с. 33-36; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Твърди тела методи на изследване.
 
*** *** ***
 
001:
001148820
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодоров, Нено Димитров
 
245:
Фонони в оксиди със сложна кристална структура :| Автореферат /| Нено Димитров Тодоров ; Науч. ръководител Мирослав Вергилов Абрашев
 
260:
София,| 2013.
 
300:
36 с. :| с черт., табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 9.809 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.1 "Физически науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на кондензираната материя и физика на полупроводниците"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 33-36
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Твърди тела| методи на изследване.
 
700:
Абрашев, Мирослав Вергилов| науч. ръководител