Current View
Citation link:
Title:
Фибробластно активиране в триизмерни, in vivo подобни условия : Автореферат / Александър Викторов Евангелатов.
 
Creator:
Евангелатов, Александър Викторов
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Клетъчна биология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология" 2015; Библиогр. с. 41-42; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Диабет.; Цитология.; Цитодиагностика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Евангелатов, Александър Викторов
 
245:
Фибробластно активиране в триизмерни, in vivo подобни условия :| Автореферат /| Александър Викторов Евангелатов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,2 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
45 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Клетъчна биология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология"| 2015
 
504:
Библиогр. с. 41-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Диабет.| Цитология.| Цитодиагностика.