Current View
Citation link:
Title:
Аскезата на древния християнски мъченик в сблъсък с традиционния езически морал : Автореферат / Ангел Христов Петков ; Науч. ръководител Светослав Риболов ; Рец. Александър Стоянов Омарчевски, Теодор Стойчев.; The asceticism of the ancient christian martyr in conflict with traditional pagan morality Angel Hristov Petkov
 
Creator:
Петков, Ангел Христов; Petkov, Angel Hristov; Риболов, Светослав Светозаров науч. ръководител; Омарчевски, Александър Стоянов рец.; Стойчев, Теодор Божидаров рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление 2.4. Религия и теология (Патрология) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и сист. богословие 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Мъченичество.; Аскетизъм.; Езичество.; Религиозен морал.
 
*** *** ***
 
001:
001177389
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петков, Ангел Христов
 
245:
Аскезата на древния християнски мъченик в сблъсък с традиционния езически морал :| Автореферат /| Ангел Христов Петков ; Науч. ръководител Светослав Риболов ; Рец. Александър Стоянов Омарчевски, Теодор Стойчев.
 
246:
The asceticism of the ancient christian martyr in conflict with traditional pagan morality| Angel Hristov Petkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 457.4 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление 2.4. Религия и теология (Патрология)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и сист. богословие| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Мъченичество.| Аскетизъм.| Езичество.| Религиозен морал.
 
700:
Petkov, Angel Hristov| Риболов, Светослав Светозаров| науч. ръководител| Омарчевски, Александър Стоянов| рец.| Стойчев, Теодор Божидаров| рец.