Current View
Citation link:
Title:
Влиянието на АМ Струма върху моделни популации от гръбначни животни и оценка на ефективността на дефрагментационните съоръжения : Автореферат / Нина Цветкова Стоилова ; Науч. ръководител Валентин Мирчев Богоев.
 
Creator:
Стоилова, Нина Цветкова; Богоев, Валентин Мирчев науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Гръбначни животни практическо значение и защита. Югозападна България; Пътно строителство екологични проблеми. Югозападна България
 
*** *** ***
 
001:
001166949
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоилова, Нина Цветкова
 
245:
Влиянието на АМ Струма върху моделни популации от гръбначни животни и оценка на ефективността на дефрагментационните съоръжения :| Автореферат /| Нина Цветкова Стоилова ; Науч. ръководител Валентин Мирчев Богоев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.379 MB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
27 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Гръбначни животни| практическо значение и защита.| Югозападна България| Пътно строителство| екологични проблеми.| Югозападна България
 
700:
Богоев, Валентин Мирчев| науч. ръководител