Current View
Citation link:
Title:
Глаголното словообразуване в съвременния персийски език : Автореферат / Милена Димитрова Владимирова ; Науч. ръководител Юлия Кирилова.
 
Creator:
Владимирова, Милена Димитрова; Кирилова, Юлия Спасова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.04.23 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически Изток" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Персийски език глаголи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Владимирова, Милена Димитрова
 
245:
Глаголното словообразуване в съвременния персийски език :| Автореферат /| Милена Димитрова Владимирова ; Науч. ръководител Юлия Кирилова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 686 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.04.23| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически Изток"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Персийски език| глаголи.
 
700:
Кирилова, Юлия Спасова| науч. ръководител