Current View
Title:
Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през XIX век : Автореферат / Венцислав Бориславов Стойков ; Науч. ръководител Петя Янева.; Translation reception of the Bible in modern Bulgarian in 19th century Ventsislav Borislavov Stoykov
 
Creator:
Стойков, Венцислав Бориславов; Stojkov, Vencislav Borislavov; Янева, Петя Запрянова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, Теория и практика на превода (История на превода) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Класическа филология 2017; Библиогр. с. 51-53; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Библия превод история.; Преводна литература.; Български език превод.
 
*** *** ***
 
001:
001128074
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стойков, Венцислав Бориславов
 
245:
Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през XIX век :| Автореферат /| Венцислав Бориславов Стойков ; Науч. ръководител Петя Янева.
 
246:
Translation reception of the Bible in modern Bulgarian in 19th century| Ventsislav Borislavov Stoykov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 670.2 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, Теория и практика на превода (История на превода)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Класическа филология| 2017
 
504:
Библиогр. с. 51-53
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Библия| превод| история.| Преводна литература.| Български език| превод.
 
700:
Stojkov, Vencislav Borislavov| Янева, Петя Запрянова| науч. ръководител