Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 2 - Ботаника, микробиология, физиология и биохимия на растенията : Т. 62 / Ред. кол. Георги Гущеров, Иван Пенев.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des biologie. Livre 2 - Botanique, microbiologie, physiologie et biochimie des plantes
 
Creator:
Пенев, Иван Николов ред.; Гущеров, Георги Костадинов ред.
 
Date:
1969 [issued] 1969 [за 1967/68].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 2 - Ботаника, микробиология, физиология и биохимия на растенията :| Т. 62 /| Ред. кол. Георги Гущеров, Иван Пенев.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des biologie. Livre 2 - Botanique, microbiologie, physiologie et biochimie des plantes
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 9,11 MB)
 
260:
1969 [за 1967/68].
 
300:
245 с. :| с ил., диагр., табл.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Пенев, Иван Николов| ред.| Гущеров, Георги Костадинов| ред.