Current View
Citation link:
Title:
Библейските цитати в Пашманската регула : Автореферат / Гергана Атанасова Николова ; Науч. консултант Искра Владимирова Христова-Шомова.
 
Creator:
Николова, Гергана Атанасова; Христова-Шомова, Искра Владимирова науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Български език - Старобългарски език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. Кирилометодиевистика 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Католическа църква история извори.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Гергана Атанасова
 
245:
Библейските цитати в Пашманската регула :| Автореферат /| Гергана Атанасова Николова ; Науч. консултант Искра Владимирова Христова-Шомова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 439 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
37 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Български език - Старобългарски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. Кирилометодиевистика| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Католическа църква| история| извори.
 
700:
Христова-Шомова, Искра Владимирова| науч. консултант