Citation link:
Abstract:
Членовете на Горноджумайското хлебарско сдружение. Б.д
 
Spatial:
Горна Джумая (Благоевград), България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081773
 
IsFormatOf:
ДА Благоевград; ф. 1585; оп. 1; а.е. 11; л. 1.
 
Subject:
професионално обединение; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions