Citation link:
 • Отговоръ на богословскаіа грьцка брошура
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Отговоръ на Богословскаѩ грьцка брошура
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • 1.
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • 2.
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 3.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
  • Ανεκδοτα, ou histoire secrėt de Justinien-Προκοπιου
   • Κεφαλαιον 6
    • [с.] 16
   • (Приводъ на Францушкы) Chapitre VI
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • (Приводъ на Българскы) Глава 6
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • (Приводъ на Българскы)
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • (Приводъ на францушкы)
    • [с.] 24
   • (Приводъ на Българскы)
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • (Приводъ на Францушкы)
    • [с.] 28
   • (Приводъ на Българскы)
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • (Приводъ на Францушкы)
    • [с.] 31
   • (Приводъ на Българскы)
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]