Abstract:
Станимир Станимиров. Директор на Първа мъжка гимназия и ректор на българската семинария в Цариград.
 
Creator:
Карастоянов, Д.
 
Created:
22.03.1915
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670570
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5958.
 
Subject:
училище; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople