Citation link:
 • Читанка за приготвяніе къмъ грамматика-та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • За Бога
   • Богъ е еднъ, нъ въ три лица
    • [Текст]
     • [с. 3]
     • [с.] 4
    • Пытанія вьрху пьрвыя урокъ
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
   • За Іисуса Христа
    • [с.] 9
    • [с.] 10
  • Нравоученіе
   • Любовь къмъ Бога
    • [с.] 11
   • Любовь къмъ ближни-тѣ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Длъжности къмъ общество-то
    • [с.] 14
   • Истинно величіе
    • [с.] 15
   • Прикаска за дѣда и бабѫ
    • [Текст]
     • І.
     • ІІ.
      • [с.] 16
     • ІІІ.
     • ІV.
      • [с.] 17
    • Логыческы разборъ. Приказка-та за лисицѫ-тѫ
     • [с.] 18
   • Вълка
    • [Текст]
     • [с.] 19
    • Разборъ
     • [с.] 20
   • Басня за двѣ-тѣ бъчвы
    • [Текст]
    • Разборъ
     • [с.] 21
   • Камфора
    • [Текст]
    • Разборъ
     • [с.] 22
   • Басня за клеветника и за змія-та
    • [Текст]
    • Разборъ
     • [с.] 23
   • Лисица-та
    • [с.] 24
   • Скабрица-та (скумрія-тя)
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Басня за котката и щука-та
    • [Текст]
    • Разборъ
     • [с.] 27
     • [с.] 28
   • Маймуна-та чимпанзе
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Басня за маймуна-та и очила-та
    • [с.] 31
   • Басня за гѫскы-тѣ
    • [Текст]
     • [с.] 32
    • Разборъ
   • Отъ пѫтуванія-та по Америкѫ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Басня за магаре-то
    • [Текст]
     • [с.] 37
    • Разборъ
     • [с.] 38
   • Божій промысълъ
    • [Текст]
     • [с.] 39
    • Разборъ
   • Басня за градинаря и магаре-то
    • [с.] 40
   • Басня за вълка и кукувица-та
    • [с.] 41
   • Паяка
    • [с.] 42
   • Гарвана
    • [Текст]
     • [с.] 43
    • Разборъ
     • [с.] 44
   • Скакалцы-тѣ
    • [с.] 45
   • Силистра
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Чая
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • Кафе-то
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Басня за лисица-та и кореніе-ты
    • [Текст]
     • [с.] 53
    • Разборъ
   • Вѣтьра и цвѣтове-тѣ
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Насекомы-тѣ и цвѣтове-тѣ
    • [с.] 56
   • Природа-та, деня и нощя
    • [Текст]
     • [с.] 57
    • Разборъ
     • [с.] 58
   • Свѣтлы-тѣ праздницы въ Римъ
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Праведный Іовъ
    • [Текст]
     • [с.] 63
    • Разборъ
     • [с.] 64
   • Римскый карнавалъ
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Изъ Евангеліе-то
    • [Текст]
     • [с.] 67
    • Разборъ
     • [с.] 68
   • Сила на Слово-то
    • [Текст]
     • [с.] 69
    • Разборъ
   • Дели-Орманъ
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • Италіянскы-тѣ поморія
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Яребица-та
    • [Текст]
     • [с.] 74
    • Разборъ
     • [с.] 75
   • Говедо-то
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Полза отъ гора-та
    • [Текст]
     • [с.] 79
    • Разборъ
   • Римъ и Лондонъ
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Басня за кервана
    • [с.] 83
   • Мълчаливо наказаніе
    • [Текст]
     • [с.] 84
    • Разборъ
     • [с.] 85
   • Холланцды-тѣ
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Басня за пустинника и мечка-та
    • [с.] 88
   • Басня за жяба-та и вола
    • [Текст]
     • [с.] 89
    • Разборъ
     • [с.] 90
   • Задачи за писменны упражненія
    • [с.] 91
  • Статіи за повтореніе
   • Лѣпило-то
    • [с.] 92
   • Тиміана
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Ластика-та
    • [с.] 95
   • Табакъ, или тютюнъ
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Изъ живота на мравы-тѣ
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Захаря
    • [с.] 100
   • Захаръ отъ цвѣкло
    • [с.] 101
   • Книга-та (хартія)
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • Барутя
    • [с.] 105
   • Книгопечатаніе-то
    • [с.] 106
    • [с.] 107
  • Подземни богатства
   • Камьнна соль
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Желѣзо
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Камьнны вѫглища
    • [с.] 113
   • Мѣдь
    • [с.] 114
   • Срѣбро
    • [с.] 115
   • Злато
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Безцѣнны камьни
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
  • Изъ исторія-та на земя-та
   • Вѫтрѣшна топлина на земѭ-тѫ
    • [с. 121]
   • Издиганія и снишаванія на земѭ-тѫ
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Огнемѣтны планины
    • [с.] 124
   • Землетрясеніе
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • За нѣкои мнимополезны и мнимовредны животны
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Топлина на тѣло-то
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с. 134]
  • Съдьржяніе. Редъ на статіи-тѣ
   • [с. 135]
   • [с.] 136
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]