Abstract:
Асен Христофоров (1910-1970) е един от най-значителните български писатели. Възпитаник на Роберт колеж и London`s School of Economics, професор по икономика; обвинен е в шпионаж и изпратен в Белене. След като излиза от лагера Христофоров се оттегля в Говедарци. Погребението на прадядото на Асен Христофоров, 1910 г.
 
Creator:
Фотография ”Надежда” на Н. Цветанов, Панагюрище
 
Created:
октомври 1910 г.
 
Spatial:
Панагюрище, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Асен Христофоров
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950308
 
IsFormatOf:
Сн. 2156/92
 
Subject:
писател; професор; погребение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld