Abstract:
Мара Пенкова, актриса в представление на т.нар. ”селски театър”.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450335
 
Subject:
актриса; носия; AthPlus