Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Димитър Благоев (втори ред, четвъртия отляво), Георги Кирков (втори ред, трети отдясно) и Георги Димитров (втори ред, трети отляво) сред делегати на Учредителния конгрес на ОРСС (Общоработнически синдикален съюз).
 
Created:
21-22.07.1904
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160099
 
IsFormatOf:
Г ІІ 1506
 
Subject:
политик; професионално обединение; работническо движение; конгрес; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov