Current View
Citation link:
Title:
Особени правила на първоинстанционното съдебно заседание за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни : Автореферат / Боян Георгиев Бележков ; Науч. ръководител Маргарита Чинова
 
Creator:
Бележков, Боян Георгиев; Чинова, Маргарита Иванова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.6. Право, Научна специалност Наказателно процесуално право СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Малолетни правонарушители.
 
*** *** ***
 
001:
001152971
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бележков, Боян Георгиев
 
245:
Особени правила на първоинстанционното съдебно заседание за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни :| Автореферат /| Боян Георгиев Бележков ; Науч. ръководител Маргарита Чинова
 
260:
София,| 2017.
 
300:
23 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 418.0 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.6. Право, Научна специалност Наказателно процесуално право| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Малолетни правонарушители.
 
700:
Чинова, Маргарита Иванова| науч. ръководител