Abstract:
Полковник Петър Цанев (четвъртият от дясно на първия ред ред) сред други военни.
 
Creator:
фото Манчев
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450429
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus