Citation link:
 • БՃкварь съ различны поՃченіѧ /собрани ѿ Петра х. Бєровича За Болгарски-тѣ ѹчилища. Напечата сѧ сасъ помощь-та Г. Антоньова Іѡанновича
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3 [Титул]]
   • [Липсват страници]
  • [Предисловие]
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • [I. Граматика]
   • [Таблица с букви]
    • [с.] 12 / 13
   • [Таблица със срички]
    • [с.] 14
   • Имѧна А҃
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • [Липсват страници]
   • Мѣстоименїѧ д҃
   • Глаголъ є҃
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Предлози съ дрՃги рѣчи собрани ѕ҃
    • [с.] 21
   • Нарѣчїѧ з҃
    • [с.] 22
   • Производны и҃
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Собрани ѳ҃
    • [с.] 26
  • ІІ. [Молитви]
   • Всѧко дѣте треба, кога ще си легне[...]
    • [с.] 27
   • Молитвами свѧтыхъ отецъ нашихъ, Господи[...]
   • Царю небесный, ѹтѣшителю, дՃше истины[...]
   • Свѧтый Боже, свѧтый крѣпкїй, свѧтый безсмертный ; помилՃй насъ[...]
   • Отче нашъ иже еси на небесѣхъ[...]
    • [с.] 28
   • ВѣрՃю во єдинаго Бога отца вседержителѧ творца небՃ и земли[...]
    • [с.] 29
   • Вторагѡ собора
   • Достойно єсть іакѡ воистиннՃ блажити тѧ БогородицՃ, прысноблаженнՃю[...]
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Молитвы ѹтренны
    • Воставше ѡт сна припадемъ ти блаже, и[...]
    • Ѡт сна воставъ благодарю тѧ свѧтаѧ троице[...]
     • [с.] 33
    • Молитва предъ да сѣднемъ да пладнՃвамы
     • [с.] 34
    • Подиръ пладнՃвавїе-то
    • Молитва предъ да сѣднимъ да вечерѧмы
    • Подиръ вечерѧнїе-то
     • [с.] 35
    • Молитва предъ да наченатъ да четатъ дѣца-та
    • Молитва като совершатъ
     • [с.] 36
  • ІІІ. Добри совѣты
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • ІV. Ճмны ѡтвѣты
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • V. Басны (темсили)
   • 1. Кога сѧ насилимъ многѡ измыслѧмы
   • 2. Всѧкїй мамри за неправда-та
   • 3. Наготви си навремѧ-то щото ще ти потреба
    • [с.] 51
   • 4. Който ище много загՃбѧ и малко-то
   • 5. Който ѕлѣ мысли, ѕло намира
    • [с.] 52
   • 6. Не ищи невозможни нѣща
   • 7. Нѣкои хортՃватъ много, а не правѧтъ нищо
   • 8. Дреха-та не прави человѣка
    • [с.] 53
   • 9. Всѧкїй ище да живѣй
   • 10. Всѧкїй сѧка себе си нѣщо си
   • 11. Ѡт лакомство-то много лошавины происхождатъ
   • 12. Който стрՃва ѕло на празднѡ дири добра причина (себепъ)
    • [с.] 54
   • 13. ЛՃкавы-тѣ (шнирети-тѣ) ѕло намиратъ
   • 14. На безՃмны-тѣ много минՃватъ презъ глава-та додѣ сѧ наՃчатъ
    • [с.] 55
   • 15. Който сѧ трՃди не быва сиромахъ
   • 16. Не вѣровай противник-атъ си
    • [с.] 56
   • 17. Кога си помагатъ человѣцы-тѣ избавѧтъ сѧ
   • 18. Всѧко общество сѧ ѹпазѧ кога согласнѡ сѧ трՃдѧтъ сички-тѣ членове
    • [с.] 57
  • VІ. Различны Їсторїы
   • Молчалива молба
    • [с.] 58
   • Воздержанїе
   • Различїе междՃ баща и ѹчитель
    • [с.] 59
   • Полза ѡт ѹченїе-то
   • Кое богатство не сѧ загՃбѧ
   • Истенско благородїе
   • Цѧрь за гнѣв-атъ
    • [с.] 60
   • Безместна любовь
   • Самъ знай всѧкїй гдѣ го боли
    • [с.] 61
   • Естествена Їкона
    • [с.] 62
   • Да не слышашъ всѧкого
   • Що є Человѣкъ
    • [с.] 63
   • Катадневно свой испытванїе
   • Добра Совѣсть
   • Добро ѹпотребленїе на ѹглѣдало-то
   • Великолѣпенъ даръ
    • [с.] 64
   • Общо да бՃди прїѧтельско-то именїе
   • Почтена-та ѡдежда
    • [с.] 65
   • Польза ѡт ѕла жена
   • Всѧко неполезно хՃдожество треба да сѧ покрՃсва
    • [с.] 66
   • Коѧ войнска є страшна
   • Польза ѡт хՃлницы-тѣ
   • Кротость Фїліппова
   • Голѧма памѧть
    • [с.] 67
   • Честь на по стари-тѣ
   • ЛюботрՃдни ѹченицы
    • [с.] 68
   • Смирены-атъ Агаѳоклъ
   • Колька сила има ѡтхранѧнїе-то
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Кротость Перїклеова
   • Ненадеждна молба
    • [с.] 71
   • Евтїна мՃдрость
    • [с.] 72
   • Изрѧдно Ѡтмщенїе
    • [с.] 73
   • Изрѧденъ Самодержецъ
   • Вѣренъ намерникъ
    • [с.] 74
   • Злѣ ѡтхрнено-то дѣте
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • СՃдилище Арїопагъ
   • Какви треба да са сՃдницы-тѣ
    • [с.] 77
   • Какво є липцванїе-то солнечно
   • Благородно прїѧтелство
    • [с.] 78
   • Кой є благополՃченъ
    • [с.] 79
   • БезՃмникъ
   • Братска любовь
    • [с.] 80
   • Изрѧдно прїѧтельство
    • [с.] 81
   • МՃчительско благополՃчїе
    • [с.] 82
   • Никой да не рече какъ самь, ами какъ ще самь
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Фїліппъ и Арїстотель
   • Фїліппъ поздравлѧва Арїстотелѧ
   • Антїгонъ и Зинонъ
    • [с.] 85
   • Совѣсть-та є сՃдникъ человѣкՃ
    • [с.] 86
   • Никой не постига Божї-атъ промыслъ
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • ВеликодՃшны-атъ Камїлъ
    • [с.] 89
    • [с.] 90
  • VII. Фѵсічески сказанїѧ
   • Соль
   • Каффе
    • [с.] 91
   • Захарь
    • [с.] 92
   • Табакъ или Тютюнь
    • [с.] 93
   • ПамՃкъ
   • Ленъ
    • [с.] 94
   • Обезьѧна (МаймՃнъ). (1.)
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Слонъ. (Філь). (2)
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Носорогъ. (3)
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Тарандъ (Заморскїй Еленъ). (4)
    • [с.] 103
   • Бобръ (КՃндՃсъ). (5)
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Крокоділъ. (6)
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • Рѣченъ Конь. (7)
    • [с.] 108
   • Камилско птыче. (8)
    • [с.] 109
    • [с.] 110
   • Жеравъ. (9)
    • [с.] 111
   • Щаркъ. (10)
    • [с.] 112
   • Китъ. (11)
    • [с.] 113
   • Делфінъ (домозъ балли). (12)
    • [с.] 114
   • Пчелы
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • Мравы
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Человѣкъ
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • За воздՃшни-тѣ іавленїѧ
    • [с.] 130
    • [с. 131]
    • [с. 132]
  • [VIII.] Арїѳметїка
   • Числа
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • Приложенїе
    • [с.] 135
   • Ѡтложенїе
    • [с.] 136
   • Ѹмноженїе
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Дѣленїе
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Приложенїе / Ѡтложенїе / Ѹ[...]
    • [с. 141]
    • [с. 142]
  • Любезны еднородны!
   • [с. 143]
   • [с. 144]
   • [с. 145]
  • Милостивы попечители!
   • [с. 146]
  • [Илюстрации]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]