Citation link:
 • Първичка българска грамматика
  • Предна корица
  • Издателска корица
  • Заглавна страница
  • Въведение
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • Глава първа. За съществителното име
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Глава втора. За прилогът
   • стр. 13
  • Пръв отред за съществителните имена на мъжки род
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • Глава трета. За прилагателното име
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • Прибавка на първата и третата глава
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • Глава четвърта. За местоимето
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
  • Глава пета. За глаголът
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
  • Глава шеста. За наречието
   • стр. 91
   • стр. 92
  • Глава седма. За предлогът Глава осма
  • Глава девета
  • Страна втора
   • стр. 96
  • Управление на думите
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • Страна трета. Глава първа
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
  • Глава втора
  • Глава трета
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
  • Словарник
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
  • Почетните имена на помощниците
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
  • Издателска корица
  • Задна корица