Current View
Citation link:
Title:
Проучване на пробиотичния капацитет на млечнокисели бактерии влизащи в състава на стартерни култури за различни видове сирене : Автореферат / Живка Кръстева Атанасова ; Науч. ръководител Искра Иванова.
 
Creator:
Атанасова, Живка Кръстева; Иванова, Искра Витанова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 4.3 Биол. науки (Микробиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Млечни продукти микробиология.; Сиренарство.; Хранителни добавки.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасова, Живка Кръстева
 
245:
Проучване на пробиотичния капацитет на млечнокисели бактерии влизащи в състава на стартерни култури за различни видове сирене :| Автореферат /| Живка Кръстева Атанасова ; Науч. ръководител Искра Иванова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,5 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
95 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 4.3 Биол. науки (Микробиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Млечни продукти| микробиология.| Сиренарство.| Хранителни добавки.
 
700:
Иванова, Искра Витанова| науч. ръководител