Current View
Citation link:
Title:
Изследване валентността на названия за мярка и количество въз основа на немски съществителни имена, управляващи предлога an (корпусно базиран анализ) : Автореферат / Павлина Иванова Златева-Колева.; Valency study of names for measure and quantity based on German nouns governing the preposition an (corpus based analysis) Pavlina Ivanova Zlateva-Koleva
 
Creator:
Златева-Колева, Павлина Иванова.; Zlateva-Koleva, Pavlina Ivanova.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1. Филология, (Германски ез. - Синтаксис на съвременния нем. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии", Кат. "Германистика и скандинавистика" 2018; Библиогр. с. 34-37; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Немски език части на речта.
 
*** *** ***
 
001:
001138727
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Златева-Колева, Павлина Иванова.
 
245:
Изследване валентността на названия за мярка и количество въз основа на немски съществителни имена, управляващи предлога an (корпусно базиран анализ) :| Автореферат /| Павлина Иванова Златева-Колева.
 
246:
Valency study of names for measure and quantity based on German nouns governing the preposition an (corpus based analysis)| Pavlina Ivanova Zlateva-Koleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 767.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1. Филология, (Германски ез. - Синтаксис на съвременния нем. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии", Кат. "Германистика и скандинавистика"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 34-37
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Немски език| части на речта.
 
700:
Zlateva-Koleva, Pavlina Ivanova.