Current View
Citation link:
Title:
Почвени свободно живеещи и растително паразитни нематоди в Природен парк Странджа : Автореферат / Илиян Лазаров Илиев ; Консултант Мария Делова Шишиньова.
 
Creator:
Илиев, Илиян Лазаров; Шишиньова, Мария Делова науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 4.3 Биол. науки, науч. спец. Зоология - Зоология на безгръбначните животни СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Червеи екология Странджа.; Почвена фауна Странджа.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиев, Илиян Лазаров
 
245:
Почвени свободно живеещи и растително паразитни нематоди в Природен парк Странджа :| Автореферат /| Илиян Лазаров Илиев ; Консултант Мария Делова Шишиньова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,84 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 4.3 Биол. науки, науч. спец. Зоология - Зоология на безгръбначните животни| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак.| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Червеи| екология| Странджа.| Почвена фауна| Странджа.
 
700:
Шишиньова, Мария Делова| науч. консултант