Citation link:
 • Кратка българска история
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въведение
   • [с.3]
   • [с.]4
   • [с.]5
   • [с.]6
  • Българско царство по край Волгѫ или Голѣма България
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
  • Българско царство по краи Дунава
   • [с.]10
  • Пьрвый периодъ
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
  • Вторыи периодъ
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
  • Третий периодъ
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
  • Четвьртый периодъ
   • [с.]55
   • [с.]56
   • [с.]57
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
   • [с.]61
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
   • [с.]67
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
   • [с.]71
   • [с.]72
   • [с.]73
   • [с.]74
   • [с.]75
   • [с.]76
   • [с.77]
  • В Пловдивъ у книжаницѫ-тѫ Д. В. Манчева
   • [с.78]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]