Current View
Citation link:
Title:
Онлайн медиите в контекста на българските политически комуникационни практики за привличане на Y и Z електоралното поведение : Автореферат / Александър Дурчев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
Creator:
Дурчев, Александър Минков; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Нови медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникации и аудиовизуална продукция" 2019; Библиогр. с. 46-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Онлайн журналистика.; Социални мрежи влияние.; Обществено мнение влияние.; Маркетинг приложение в политиката.
 
*** *** ***
 
001:
001153248
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дурчев, Александър Минков
 
245:
Онлайн медиите в контекста на българските политически комуникационни практики за привличане на Y и Z електоралното поведение :| Автореферат /| Александър Дурчев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 541.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
47 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Нови медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникации и аудиовизуална продукция"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 46-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Онлайн журналистика.| Социални мрежи| влияние.| Обществено мнение| влияние.| Маркетинг| приложение| в политиката.
 
700:
Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител