Current View
Citation link:
Title:
Съвременни колебания на климата в България : Автореферат / Симеон Димитров Матев ; Науч. ръководител Георги Рачев ; Рец. Димитър Топлийски, Нина Николова.; Modern climate fluctations in Bulgaria Simeon Dimitrov Matev
 
Creator:
Матев, Симеон Димитров; Matev, Simeon Dimitrov; Рачев, Георги Дончев науч. ръководител; Топлийски, Димитър Георгиев рец.; Николова, Нина Ванкова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Coverage:
България климат. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по област на висшето образование 4. Природни науки, проф. направление 4.4. Науки за земята (науч. спец. Климатология)] СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Климатология България.
 
*** *** ***
 
001:
001176024
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Матев, Симеон Димитров
 
245:
Съвременни колебания на климата в България :| Автореферат /| Симеон Димитров Матев ; Науч. ръководител Георги Рачев ; Рец. Димитър Топлийски, Нина Николова.
 
246:
Modern climate fluctations in Bulgaria| Simeon Dimitrov Matev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.767 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
56 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по област на висшето образование 4. Природни науки, проф. направление 4.4. Науки за земята (науч. спец. Климатология)]| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Климатология| България.
 
651:
България| климат.
 
700:
Matev, Simeon Dimitrov| Рачев, Георги Дончев| науч. ръководител| Топлийски, Димитър Георгиев| рец.| Николова, Нина Ванкова| рец.