Abstract:
Балканска война (1912-1913). Мост над реката Кавак срещу село Кавак.
 
Created:
1913
 
Spatial:
р. Кавак
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290061
 
Subject:
1910; Балкански войни; река; мост; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars