• По върховете : Литературни очерти : Предпоставки на литературата ни след Освобождението : Ив. Вазов, Т. Г. Влайков, Алеко Константинов, П. Ю. Тодоров, К. Константинов /Никола Атанасов ; [Предг. авт.].
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора