Citation link:
 • 6(211) Паримейник (фрагмент), първа половина на ХІV век
  • л.1а
  • л.1б
  • л.2а
  • л.2б
  • л.3а
  • л.3б
  • еталон