Current View
Citation link:
Title:
Подобряване на разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества чрез солюбилизация в мицели на ПАВ : Автореферат / Захари Пенков Винаров ; Рец. Деница Богомилова Момекова, Димитър Рачев Рачев.; Enhancing the solubility of hydrophobic drugs by solubilization in micellar surfactant solutions Zahari Penkov Vinarov
 
Creator:
Винаров, Захари Пенков; Vinarov, Zahari Penkov; Момекова, Деница Богомилова рец.; Рачев, Димитър Рачев рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 7.3 Фармация, [докторска прогр.] Технология на лекарствените форми и биофармация СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Фармацевт. и прил. органична химия 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Лекарства отделни видове технология.; Разтворимост.; Повърхностно-активни вещества термодинамични свойства.
 
*** *** ***
 
001:
001177663
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Винаров, Захари Пенков
 
245:
Подобряване на разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества чрез солюбилизация в мицели на ПАВ :| Автореферат /| Захари Пенков Винаров ; Рец. Деница Богомилова Момекова, Димитър Рачев Рачев.
 
246:
Enhancing the solubility of hydrophobic drugs by solubilization in micellar surfactant solutions| Zahari Penkov Vinarov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.159 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
32 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 7.3 Фармация, [докторска прогр.] Технология на лекарствените форми и биофармация| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Фармацевт. и прил. органична химия| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Лекарства| отделни видове| технология.| Разтворимост.| Повърхностно-активни вещества| термодинамични свойства.
 
700:
Vinarov, Zahari Penkov| Момекова, Деница Богомилова| рец.| Рачев, Димитър Рачев| рец.