Current View
Citation link:
Title:
Регионални различия на възнагражденията и разходите за труд в Република България през последните 10 години : Автореферат / Петя Диянова Вангелова ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.
 
Creator:
Вангелова, Петя Диянова; Найденов, Климент Минев науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", докторска прогр. "География на населението и селищата" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Работна заплата България.; Пазар на труда управление и организация. България
 
*** *** ***
 
001:
001164264
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вангелова, Петя Диянова
 
245:
Регионални различия на възнагражденията и разходите за труд в Република България през последните 10 години :| Автореферат /| Петя Диянова Вангелова ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.005 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
37 с. :| с цв. табл., сх., к. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", докторска прогр. "География на населението и селищата"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Работна заплата| България.| Пазар на труда| управление и организация.| България
 
700:
Найденов, Климент Минев| науч. ръководител