Current View
Title:
Показателните именни фрази като анафорични средства в новогръцкия език (в съпоставка с определените именни фрази) : Автореферат / Ирина Стрикова.; Demonstrative noun phrases as anaphoric expressions in Modern Greek (in comparison to definite noun phrases) Irina Bozhidarova Strikova
 
Creator:
Стрикова, Ирина Божидарова; Strikova, Irina Bozidarova
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. Общо и сравнително езикознание (новогр. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология 2017; Библиогр. с. 36-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Гръцки език фразеология и идиоматика.
 
*** *** ***
 
001:
001133455
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стрикова, Ирина Божидарова
 
245:
Показателните именни фрази като анафорични средства в новогръцкия език (в съпоставка с определените именни фрази) :| Автореферат /| Ирина Стрикова.
 
246:
Demonstrative noun phrases as anaphoric expressions in Modern Greek (in comparison to definite noun phrases)| Irina Bozhidarova Strikova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 468.2 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. Общо и сравнително езикознание (новогр. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология| 2017
 
504:
Библиогр. с. 36-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Гръцки език| фразеология и идиоматика.
 
700:
Strikova, Irina Bozidarova