Current View
Citation link:
Title:
Отражение на шинто и будизма в пиесите на сценичното изкуство Но : Автореферат / Людмила Кирилова Илиева ; Науч. ръководител Бойка Елит Цигова.
 
Creator:
Кирилова, Людмила; Цигова, Бойка
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
Япония култура философски проблеми. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на авт. Людмила Кирилова е Людмила Кирилова Илиева ; Пълното име на науч. ръководител е Бойка Елит Цигова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" , проф. направление: 2.1 Филология (Япон. лит. и култура) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. японистика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Театър, японски; Шинтоизъм.; Будизъм.
 
*** *** ***
 
001:
001154288
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирилова, Людмила
 
245:
Отражение на шинто и будизма в пиесите на сценичното изкуство Но :| Автореферат /| Людмила Кирилова Илиева ; Науч. ръководител Бойка Елит Цигова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 711.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
24 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на авт. Людмила Кирилова е Людмила Кирилова Илиева ; Пълното име на науч. ръководител е Бойка Елит Цигова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" , проф. направление: 2.1 Филология (Япон. лит. и култура)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. японистика| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Театър, японски| Шинтоизъм.| Будизъм.
 
651:
Япония| култура| философски проблеми.
 
700:
Цигова, Бойка