Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика : Т. 106. / Ред. кол. Стефан Алтъков и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
Creator:
Алтъков, Стефан Кирилов ред.; Сапунджиева, Клавдия Василева ред.; Ангелов, Божидар Михайлов ред.; Цанев, Николай Иванов ред.; Петров, Ивайло Петков ред.; Щерева, Данка ред.; Сидерова, Маргарита ред.
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Пълното име на Данка Щерева е Данка Щерева Янкулова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика :| Т. 106. /| Ред. кол. Стефан Алтъков и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 8 MB)
 
260:
2015.
 
300:
262 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на Данка Щерева е Данка Щерева Янкулова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Алтъков, Стефан Кирилов| ред.| Сапунджиева, Клавдия Василева| ред.| Ангелов, Божидар Михайлов| ред.| Цанев, Николай Иванов| ред.| Петров, Ивайло Петков| ред.| Щерева, Данка| ред.| Сидерова, Маргарита| ред.