Current View
Title:
Динамика на слуховия гнозис след кохлеарна имплантация : Автореферат / Румяна Йорданова Василева ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева.; Dynamics of hearing gnosis after cochlear implantation Rumyana Yordanova Vasileva
 
Creator:
Василева, Румяна Йорданова; Vasileva, Rumjana Jordanova; Попзлатева, Цанка Златева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика - Слухово-речева рехабилитация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика 2018; Библиогр. с. 55-66; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Глухи възпитание и обучение.
 
*** *** ***
 
001:
001144087
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василева, Румяна Йорданова
 
245:
Динамика на слуховия гнозис след кохлеарна имплантация :| Автореферат /| Румяна Йорданова Василева ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева.
 
246:
Dynamics of hearing gnosis after cochlear implantation| Rumyana Yordanova Vasileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.990 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
66 с. :| с табл., ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика - Слухово-речева рехабилитация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 55-66
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Глухи| възпитание и обучение.
 
700:
Vasileva, Rumjana Jordanova| Попзлатева, Цанка Златева| науч. ръководител