Citation link:
Abstract:
Делегати на Лакатнишката земеделска дружба на 23 конгрес на земеделците в София.
 
Created:
1931
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671829
 
IsFormatOf:
ДА София, ЧП 1154, а.е. 4.
 
Subject:
гражданско обединение; конгрес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups