Current View
Citation link:
Title:
Изследване на нови психоактивни вещества в биологични проби : Автореферат / Иво Димитров Иванов ; Науч. ръководител Васил Атанасов, Ивайла Панчева.
 
Creator:
Иванов, Иво Димитров; Атанасов, Васил Насков науч. ръководител; Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.2 Хим. науки (Аналитична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Наркотични средства състав и свойства.; Успокояващи средства [медицина] състав и свойства.; Лекарства, действащи на нервната система състав и свойства.
 
*** *** ***
 
001:
001152782
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Иво Димитров
 
245:
Изследване на нови психоактивни вещества в биологични проби :| Автореферат /| Иво Димитров Иванов ; Науч. ръководител Васил Атанасов, Ивайла Панчева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.883 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
41 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.2 Хим. науки (Аналитична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Наркотични средства| състав и свойства.| Успокояващи средства [медицина]| състав и свойства.| Лекарства, действащи на нервната система| състав и свойства.
 
700:
Атанасов, Васил Насков| науч. ръководител| Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова| науч. ръководител