Current View
Citation link:
Title:
Фауна и морфология на хелминти по аквариумни риби в България : Автореферат / Емил Веселинов Борисов ; Науч. ръководител Иглика Недева.
 
Creator:
Борисов, Емил Веселинов; Недева, Иглика Любенова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. "Хидробиология (ихтиология) : шифър 01.06.11 СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Хидробиология.; Рибовъдство.; Паразити - при рибите.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисов, Емил Веселинов
 
245:
Фауна и морфология на хелминти по аквариумни риби в България :| Автореферат /| Емил Веселинов Борисов ; Науч. ръководител Иглика Недева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,85 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
46 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. "Хидробиология (ихтиология) : шифър 01.06.11| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и приложна хидробиология"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Хидробиология.| Рибовъдство.| Паразити - при рибите.
 
700:
Недева, Иглика Любенова| науч. ръководител