Current View
Title:
Повторно използване на информация от обществения сектор : Автореферат / Калина Орлинова Георгиева ; Науч. ръководител Вихър Кискинов.; Re-use of public sector information Kalina Orlinova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Калина Орлинова; Georgieva, Kalina Orlinova; Кискинов, Вихър Николов науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.6. Право, докторска прогр. "Информ. право" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Теория и история на държавата и правото" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Право на информация България.; Административно-правни услуги България.
 
*** *** ***
 
001:
001141873
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Калина Орлинова
 
245:
Повторно използване на информация от обществения сектор :| Автореферат /| Калина Орлинова Георгиева ; Науч. ръководител Вихър Кискинов.
 
246:
Re-use of public sector information| Kalina Orlinova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 750.3 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.6. Право, докторска прогр. "Информ. право"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Теория и история на държавата и правото"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Право на информация| България.| Административно-правни услуги| България.
 
700:
Georgieva, Kalina Orlinova| Кискинов, Вихър Николов| науч. ръководител