Current View
Citation link:
Title:
Договорът за имуществено застраховане в българското международно частно право : Автореферат / На Захари Игнатов Янакиев ; Науч. ръководител Николай Натов.
 
Creator:
Янакиев, Захари Игнатов; Натов, Николай Симеонов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право - Междунар. частно право, шифър 050514 СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., кат. Междунар. право и междунар. отношения 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Международно частно право.; Застрахователно право.; Застраховка имущества.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янакиев, Захари Игнатов
 
245:
Договорът за имуществено застраховане в българското международно частно право :| Автореферат /| На Захари Игнатов Янакиев ; Науч. ръководител Николай Натов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 790 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
51 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право - Междунар. частно право, шифър 050514| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., кат. Междунар. право и междунар. отношения| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Международно частно право.| Застрахователно право.| Застраховка| имущества.
 
700:
Натов, Николай Симеонов| науч. ръководител