Citation link:
Title:
La Bulgarie devant l'Europe / [Par. Pandeli Kisimov] ; [Transl. Atanas Andreev] ; [Еd. par transl. Dimitar Diamandiev].
 
Creator:
Кисимов, Пандели Хаджигеоргиев 1832-1905.; Andreev, Atanas transl.; Diamandiev, Dimitar ed. par transl.
 
Date:
1866 [issued] 1866.
 
Description:
STP; Книгата е превод [, на Атанас Андреев, поправен от Димитър Диамандиев,] на "България пред Европа. Букурещ, в Народната книгопечатница, 1866. 25 с.", издание на Тайния революционен комитет в Букурещ.; Има отзив във вестник "Турция", ІІІ, 37, 11 март 1867.; И изданието на български език и преводът са подписани с инициалите "C. S. B." (Пандели Кисимов според Балан).; На заглавната страница на екземпляра с В129835 и инв. № 3780-1911 има печат на Българското книжовно дружество в Браила.; На гърба на заглавната страница (с. 2) - дарителски надпис: "Nа българското народно Читалище / въ Браила Подарява / 8 май 1870 ..." и подпис на Тодор Бурмов.; Върху заглавната страница на екземпляра с В129837 и инв. № 786-1951 има печат: "Михаилъ Сребровъ, Адвокатъ Търново M. Srebroff, Avocat Tirnovo".; Екземплярът с B63855 и инв. № 12315-1931 е от библиотеката на Феликс Каниц.; STP; 4 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4548а, с. 209 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 380-382 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 334, с. 39, с. 190.
 
*** *** ***
 
001:
000128808
 
040:
BG-SoBAS
 
041:
fre
 
044:
rm
 
100:
Кисимов, Пандели Хаджигеоргиев| 1832-1905.
 
245:
La Bulgarie devant l'Europe /| [Par. Pandeli Kisimov] ; [Transl. Atanas Andreev] ; [Еd. par transl. Dimitar Diamandiev].
 
260:
Bucureşti :| Imprimeria naţională,| 1866.
 
300:
20 p. ;| 24 cm.
 
500:
STP| Книгата е превод [, на Атанас Андреев, поправен от Димитър Диамандиев,] на "България пред Европа. Букурещ, в Народната книгопечатница, 1866. 25 с.", издание на Тайния революционен комитет в Букурещ.| Има отзив във вестник "Турция", ІІІ, 37, 11 март 1867.| И изданието на български език и преводът са подписани с инициалите "C. S. B." (Пандели Кисимов според Балан).| На заглавната страница на екземпляра с В129835 и инв. № 3780-1911 има печат на Българското книжовно дружество в Браила.| На гърба на заглавната страница (с. 2) - дарителски надпис: "Nа българското народно Читалище / въ Браила Подарява / 8 май 1870 ..." и подпис на Тодор Бурмов.| Върху заглавната страница на екземпляра с В129837 и инв. № 786-1951 има печат: "Михаилъ Сребровъ, Адвокатъ Търново M. Srebroff, Avocat Tirnovo".| Екземплярът с B63855 и инв. № 12315-1931 е от библиотеката на Феликс Каниц.| STP
 
562:
4 екземпляра
 
581:
Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4548а, с. 209 ;| Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 380-382 ;| Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 334, с. 39, с. 190.
 
700:
Andreev, Atanas| transl.| Diamandiev, Dimitar| ed. par transl.