Citation link:
Abstract:
Неранза Щилянова със симфоничен оркестър след концерт, изнесен пред болните в санаториума в с. Искрец.
 
Created:
20.08.1929
 
Spatial:
С. Искрец, област София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690067
 
IsFormatOf:
№ 44026-2
 
Subject:
музикант; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld