Citation link:
 • Уставъ на Бѫлгарскиятъ революционни централни комитетъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Програма на Бѫлгарскиятъ революционни централни комитетъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Уставъ на Бѫлгарскиятъ революционни централни комитетъ
   • Глава I. Цѣль
    • [с. 6]
   • Глава II. Устройство на комитетското управление
    • [с.] 7
   • Глава III. Правителство
    • [с.] 8
   • Глава IV. Дѫлжностите на правителството и на сѣки революционаренъ работникъ вѫобще
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава V. Срѣдства за революцията
   • Глава VI. Хора
   • Глава VII. Оружия и други бойни потрѣби
    • [с.] 15
   • Глава VIII. За приемането на нови революционни работници и войводи
    • [с.] 16
   • Глава IX. За наказанията
    • [с.] 17
    • [с.] 18
  • Нужно проглашение
   • [с.] 19
  • Забѣлѣжка
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с. 22]
   • [с. 23]
   • [с. 24]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]