Citation link:
 • Възкресни евангелия :Фрагментот края на XVI в.[Ръкопис]
  • лист 1-лице
  • лист 1-гръб
  • лист 2-лице
  • лист 2-гръб
  • лист 3-лице
  • лист 3-гръб