Citation link:
  • Сан-Стефанска България : 1878-1908 : (Исторически бележки) /Димитър Йоцов ; [Предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев