Abstract:
Славка Вангелова с роднини и приятели на излет.
 
Created:
около 1910
 
Spatial:
България, гр. Враца
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450086
 
Subject:
1910; свободно време; AthPlus