Current View
Title:
Дзета функции на линейни кодове и локално крайни модули : Автореферат / Иван Бойчев Маринов ; Науч. ръководител Азнив Киркор Каспарян.; Zeta functions of linear codes and locally finite modules Ivan Boychev Marinov
 
Creator:
Маринов, Иван Бойчев; Marinov, Ivan Bojchev; Каспарян, Азнив Киркор науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, науч. спец. "Алгебра и теория на числата" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2018; Библиогр. л. 19-21; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Комбинаторен анализ.; Функции.
 
*** *** ***
 
001:
001141850
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринов, Иван Бойчев
 
245:
Дзета функции на линейни кодове и локално крайни модули :| Автореферат /| Иван Бойчев Маринов ; Науч. ръководител Азнив Киркор Каспарян.
 
246:
Zeta functions of linear codes and locally finite modules| Ivan Boychev Marinov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 176.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
21 л. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, науч. спец. "Алгебра и теория на числата"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2018
 
504:
Библиогр. л. 19-21
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Комбинаторен анализ.| Функции.
 
700:
Marinov, Ivan Bojchev| Каспарян, Азнив Киркор| науч. ръководител