Lorem ipsum
 • Фамилна къща на търговеца Лаос Функ
  • Фамилна къща на търговеца Лаос Функ - фасада към бул. Дондуков
  • Фасада по бул. Васил Левски
  • Фасада към бул. Васил Левски - фрагмент
  • Фасада по бул. Дондуков
  • Фрагмент от фасадата
  • Прозорец
  • Тавански етаж
  • Фрагмент от средната част на фасадата по бул. Васил Левски
  • Фрагмент от сградата
  • Декорация от ъгловия ризалит
  • Балконче
  • Куличка