Current View
Citation link:
Title:
Интегративни възможности на конструктивно-техническите дейности в начален етап на обучение : Автореферат / Магдалена Иванова Райкова ; Науч. ръководител Любен Витанов.
 
Creator:
Райкова, Магдалена Иванова; Витанов, Любен Владимиров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по домашен бит и техника в началното училище) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика" 2019; Библиогр. с. 82-92; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Начални училища учебно-възпитателна работа.; Обучение методи.
 
*** *** ***
 
001:
001160458
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Райкова, Магдалена Иванова
 
245:
Интегративни възможности на конструктивно-техническите дейности в начален етап на обучение :| Автореферат /| Магдалена Иванова Райкова ; Науч. ръководител Любен Витанов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.242 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
92 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по домашен бит и техника в началното училище)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 82-92
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Начални училища| учебно-възпитателна работа.| Обучение| методи.
 
700:
Витанов, Любен Владимиров| науч. ръководител