Citation link:
  • Някога /Дора Габе.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис