• Някога /Дора Габе.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис